logo

Úvod Ostatní aktivity


Sportovní hry Královských věnných měst

Na začátku roku 2008 jsme byli požádáni naším generálním partnerem, Městem Jaroměř, abychom zorganizovali akci s názvem ,,Sportovní hry Královských Věnných Měst“. Jedná se o sportovní klání zástupců členských věnných měst. Často se účastní v roli sportovců také starostové a místostarostové jednotlivých měst. Turnaj se koná se vždy jednou ročně a v roce 2008 vyšlo pořadatelství na naše město. Turnaj jsme uspořádali  v pěkném a stále se vyvíjejícím sportovním areálu v Jezbinách. Nutno říci, že tato akce byla na organizaci velmi náročná, neboť se sportovalo v 5ti disciplínách na 4 sportovištích. Sladit tak časový harmonogram sportů nebylo vůbec jednoduché.Tohoto úkolu jsme se zhostili věříme velmi dobře a důkazem toho je pochvala od lidí z města a i samotné vyjádření zaměstnankyně  ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY města Jaroměře paní Svatavy Novákové, který citovala na oficiálních stránkách města v diskuzi, když reagovala na dotaz ohledně dění ve městě a všech akcí věnných měst….

 

….,,Sportovní akcí jsou Vámi zmiňované SPORTOVNÍ HRY KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. Jedná se o sportovní klání zástupců členských měst, často se účastní v roli sportovců také starostové a místostarostové. Koná se vždy jednou ročně. V letošním roce se konal již 9. ročník, hostitelem bylo tentokrát naše město. Organizaci akce perfektně zvládlo sdružení Fain Sport, sportovalo se v pěkném areálu TJ Sokol Jezbiny. Na posledním jednání věnných měst byla Jaroměř pochválena za skvělou organizaci této akce. Co se týká úspěchů, to je opravdu různé, ale v letošním roce jsme se jako správní hostitelé umístili na 9. místě“…..

 

Fotky z tohoto turnaje naleznete zde:

 

copyright (c) RainFall Studio 2007